Myofaskiaalinen hoito

Faskiarakenteiden anatomiaa ja fysiologiaa

Faskia on tiheästi hermotettu kolmiulotteinen sidekudosverkko, joka ympäröi kaikkia kehon rakenteita ja yhdistää kehon järjestelmät toisiinsa. Faskiat ovat kollageenia, elastiinia, vettä ja hyaluronia eri muodoissa ja pitoisuuksissa. Faskiat muodostavat kehossa pitkiä toiminnallisia sidekudosketjuja, jotka yhdistävät kehon eri osat toisiinsa. Faskian tehtävänä on toimia kehon tukiverkkona, joka antaa keholle ryhdin ja muodon, mahdollistavat voiman tuoton sekä monipuolisen ja joustavan liikkeen.

Faskiarakenteet voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: pinnallinen-, syvä- ja viskeraalifaskia.
Pinnallinen faskia toimii mekaanisena vaimentimena ja helpottaa ihon liukumista syvän faskian päällä. Pinnallinen faskia sisältää rasvasoluja, veri- ja imusuonia ja hermoja. Se on hyvin hermotettu ja toimii ulkoärsykkeiden, kuten kosketus, paine ja lämpö, vastaanottajana.

Syvä faskia sijaitsee lihaksen uloimman päällyskalvon päällä raajoja ja vartaloa ympäröiden. Se on rakentunut yhdensuuntaisten kollageenisäikeiden muodostamasta kahdesta–kolmesta kerroksesta, joiden suunta toisiinsa nähden on 78°. Kerrosten välillä on löyhää sidekudosta, joka mahdollistaa kerrosten välisen liukumisen raajojen ja vartalon liikkeissä ja lihasten supistuessa. Syvä faskia on yhteydessä jänteisiin, nivelsiteisiin ja luukalvoon. Monet lihassäikeet kiinnittyvät suoraan sekä lihasten sisäisten että välisten kalvorakenteiden välityksellä syvään faskiaan. Syvän faskian pinnallisin kerros on tiiviisti kiinni ja vuorovaikutuksessa pinnallisen faskian kanssa.

Raajoissa (kädet, jalat) faskia ei orientoidu lihasten mukaan , vaan enemmän spiraalinomaiseen muotoon siten, että kukin kolme tiivistä sidekudoskerrosta muodostavat oman spiraalin. Näin muodostuu komikerroksinen spiraalirakenne.


Myofaskiaalinen hoito

Myofaskia tarkoittaa lihaskudosta (myo) ja sitä ympäröivää sidekudoksista verkkoa (faskia), jotka sitoutuvat erottomasti yhteen.

Mm. Stressi, ylirasitus, asentovirheet tai arpikudos voi vaikuttaa faskioiden tiukentumiseen, jolloin liukuliike kudoskerrosten välissä heikkenee paikallisesti. Tämä aiheuttaa kiputiloja, epätasapainoa, jähmeyttä, nivelen rajoittuneisuutta sekä liikunnassa syntyvien vammojen riski kasvaa.

Myofaskiaalista hoitoa käytetään kehon kiputilojen ja toimintahäiriöiden hoidossa. Tavoitteena on parantaa kehon liikkuvuutta, saattaa keho tasapainoiseen tilaan, hoitamalla lyhentyneitä tai jännittyneitä lihasketjua.

Myofaskiaalisella hoidolla saadaan apua mm.

 • Selän ongelmat
 • Niskan, hartian ja olkapään ongelmat
 • Kyynärpään ja ranteen ongelmat
 • Lonkan ja reiden ongelmat
 • Polven ja pohkeen ongelmat
 • Nilkan ja jalkaterän ongelmat
 • Liikkuvuuden parantaminen
 • Erilaiset selittämättömät kiputilat

Ihon ja pinnallisen faskian hoitaminen

 • voimakkaat kiputilat
 • epäselvät tai omituiset oireet
 • akuutit vammat
 • autonomisen hermoston toiminnalliset häiriöt (pitkittyneet stressireaktiot)
 • palautumisen tukeminen
 • kipukroonikot, fibromyalgia

Myofaskiaalinen hoito sopii kaikenikäisille vauvoista vanhuksiin. Hoito toteutetaan käsin kitkalla tehtävällä hieronnalla, jossa ei käytetä väliainetta. Faskia hoito perustuu myofaskiaalisiin triggerpisteisiin sekä meridiaaneihin ja ajatukseen, että kehossa kaikki vaikuttavat kaikkeen. Tämän vuoksi hoidossa ei keskitytä pelkästään ongelma-alueen hoitamiseen vaan keho huomioidaan kokonaisuutena. Hoito on ongelmanratkaisua yhdessä asiakkaan kanssa,  jonka tavoitteena on pitkäänkin jatkuneen kiputilan korjaaminen ja kehon vapauttaminen tasapainoiseen liikkeeseen.

Hoidon toteuttaminen:

Hoito alkaa haastattelulla, jonka tarkoitus on selvittää kehosi vaikuttavat tekijät. Haastattelun jälkeen tutkin kehon käsin ja tämän perusteella valitaan käsiteltävä alue. Jokainen hoitokerta suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan ja tilanteen jatkuva tarkkailu ohjaa hoidon oikeaan suuntaan. Suosittelen ensimmäisellä kerralla varaamaan 90 min ajan alkuhaastattelun ja -tutkimuksen vuoksi. Käsittely voi aiheuttaa jonkin verran kipua ja käsitelty alue voi olla muutaman päivän aran oloinen.

Faskia hoidon jälkeen on hyvä muistaa juoda muutama ylimääräinen vesilasi. Myös suolatasapainosta sekä magnesiumin saannista on hyvä huolehtia.